Purentakiskon valmistaminen ja käyttö

Purentakisko on kovasta akryylimuovista valmistettu hammassuoja, jota käytetään yleensä yöaikaan. Purentakiskon käyttökohteita ovat muun muassa leukanivel- ja puremalihasvaivat sekä hampaiden suojaaminen narskutukselta.

Monet leukaniveloireista ja hampaiden narskuttelusta kärsivistä potilaista hyötyvät purentakiskon käytöstä. Purentakiskon käyttö suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamilta hammaskulumilta, vähentää hampaiden narskuttelua ja puremalihasten rasitusta, sekä suojaa leukaniveliä liikarasitukselta. Purentakiskon käyttö suojaa myös parodontiitin vaurioittamia hampaita liian suurilta purentarasituksilta.

Erilaiset purentakiskot

Yleisimmin käytetty purentakisko on stabilisaatiokisko. Stabilisaatiokiskoa voidaan käyttää puremalihaskipujen ja leukaniveloireiden hoitoon sekä hampaiden narskuttelun, eli bruksauksen aiheuttamien hammaskulumien estämiseksi.

Purentakiskon käyttö vähentää hampaiden narskuttelusta aiheutuvia hammasvaurioita sekä puremalihas- ja leukanivelvaivoja.

Puremalihaskipujen hoitoon voidaan käyttää fysioterapeuttisten hoitomuotojen ja stabilisaatiokiskon lisäksi relaksaatiokiskoa. Relaksaatiokisko eroaa tavanomaisesta purentakiskosta siten, että siinä ainoastaan alaetuhampaat koskettavat hampaita yhteen purtaessa kiskoon. Tämä estää hampaiden voimakasta yhteen purentaa, vähentää puremalihasten kuormitusta sekä lievittää puremalihasvaivoja.

Purentakiskon valmistaminen ja käyttö

Purentakisko valmistetaan potilaalle yksilöllisesti hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyönä. Purentakiskoa voidaan käyttää myös leukanivelen välilevyn akuutin sijoiltaanmenon hoitoon. Tällöin käytetään yleensä anteriorista repositiokiskoa, joka ohjaa alaleukaa eteenpäin. Hoidon onnistuessa leukanivelen välilevy voi palautua oikeaan asemaan.

Myös muita purentakiskotyyppejä on olemassa, mutta niitä käytetään hyvin harvoin ja niiden hyödyistä on vähän, jos lainkaan, tieteellistä näyttöä.

Purentakiskon valmistus

Purentakiskon valmistusta edeltää hammaslääkärin tekemä tutkimus, jossa tarkistetaan suun ja hampaiden kunto, puremalihakset, leukanivelet sekä haastatellaan potilasta. Ennen purentakiskon valmistusta varmistetaan, että suu ja hampaat ovat hoidettu, sekä suunnitellaan tarvittava purentafysiologinen hoito.

Purentakiskon valmistusta varten hammaslääkäri ottaa potilaan hampaista jäljennökset. Jäljennökset lähetetään hammasteknikolle, joka valmistaa purentakiskon hammaslääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Kun purentakisko on valmis, hammasteknikko lähettää purentakiskon hammaslääkärille. Hammaslääkäri sovittaa purentakiskoa potilaalle, tarkistaa kiskon istuvuuden, tekee tarvittavat viimeistelyt ja antaa käyttöohjeet.

Potilas saa kiskon koekäytölle, jonka jälkeen purentakiskon toimivuus voidaan varmistaa kontrollikäynnillä 1–3 viikon kuluttua.

Purentakiskon käyttö

Purentakiskon käyttö vaatii aluksi totuttelua ja opettelua. Purentakisko kannattaa laittaa suuhun muutamaa tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta siihen tottuisi nopeammin.

Uusi kisko voi tuntua aluksi suurelta. Kiskon kanssa on vaikea puhua, se lisää syljen erittymistä, ja se saattaa aiheuttaa ensimmäisten käyttökertojen jälkeen hampaiden, puremalihasten ja leukanivelten arkuutta. Purentakiskon käyttöön tottuu yleensä muutaman viikon kuluessa.

Purentakiskon käytön jälkeen kisko pestään aamulla huolellisesti hammas- tai proteesiharjalla. Puhdistamiseen tulisi käyttää nestemäistä käsisaippuaa tai astianpesuainetta, tai vaihtoehtoisesti proteesien puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Puhdistamattomana purentakisko kerää värjäytymiä sekä hammaskiveä.

Mikäli kiskoa käytetään päivittäin, kiskoa voi säilyttää kuivana. Jos purentakisko on pitkän ajan käyttämättömänä, veden alla kosteaksi kasteltu kisko kannattaa laittaa puhtaaseen, tiiviiseen muovipussiin. Pieni kosteus estää kiskoa kuivumasta, jolloin se voi muuttaa muotoaan ja siihen saattaa tulla pieniä halkeamia.

On hyvä huomioida, että hampaiden paikkaukset voivat vaikuttaa purentakiskon toimivuuteen. Tämän vuoksi purentakisko on hyvä ottaa aina mukaan hammaslääkärin vastaanotolle.

Asiantuntijat

© Uudenmaan Hammas 2023